Bio-Premium till hund

Nu lanserar vi Bio-Premium till hund just för patienter med kroniska eller långvariga problem med mag/tarm där man önskar t.ex viktökning eller skonsammare konvalescens.

Läs mera här länk till Protexin i UK, BIOPREMIUM