Bild: Array

Hepacyl

Kliniskt näringsstöd för god leverfunktion.

Hepacyl är ett kliniskt näringsmässigt stöd vid återhämtning av leverfunktionen hos hund och katt. Hepacyl innehåller en rad olika näringsämnen som är viktiga för att bidra till att målinriktat upprätthålla flera olika, viktiga funktioner i levermetabolismen, särskilt vid ökad belastning och återställande/återhämtning.

Användning:
När levern blir överbelastad eller skadad, kan den exakta orsaken vara svår att fastställa. Det kan bero på gifter, skadliga kemikalier, parasiter, bakterie-/virusinfektioner och inflammationer. Levern är uppbyggd av små enheter med artär, vener samt gallgång i mitten och leverceller staplade runt dessa.

Vid belastning eller svullnad blir blodtillförseln till cellerna längst ur från mitten nedsatt och dessa celler får snabbt nedsatt förmåga och kan dö. Därför är det viktigt att skydda levercellerna oavsett vad skadeorsaken är.

Innehåll:

  • Kliniskt näringsmässigt stöd tillför levern nödvändiga näringsämnen, dessa näringsämnen är gynnsamma för:
  • leverns avgiftningsfunktion och viktiga enzymsystem
  • produktion av glutation
  • tillräcklig antioxidant kapacitet
  • gallavskiljningen och att förhindra anhopning av galla
  • proteinsyntesen
  • cellmembranens (cellväggarnas) funktion
  • immunförsvarets aktivitet

Övrigt:
I veterinärmedicinska vägledningar och protokoll över hur leverpåfrestningar ska hanteras, ingår vid sidan av medicinering, kliniskt näringsmässigt stöd. Veterinären kommer utifrån en omfattande värdering av ditt djurs helhets situation rekommendera vilket fodertillskott som passar bäst och hur länge det ska ges. Hepacyl kan ges tillsammans med mat eller stoppas in i en godbit. Produkten är utvecklad för hund och katt

Produkt specifikation

Mängd 1 ask, 60 kapslar
Kroppsvikt 0-10kg 1 kapsel dagligen
Kroppsvikt 10-20kg 1-2 kapslar dagligen
Kroppsvikt 20-30kg 2-3 kapslar dagligen
Kroppsvikt 30kg + 1 kapsel per 10 kg kroppsvikt